Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet kan ses via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-03-08 protokoll.pdf Pdf, 412.4 kB. 412.4 kB 2021-03-17 12.41
Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08.pdf Pdf, 515.1 kB. 515.1 kB 2021-03-17 12.42

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-03-08 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 15.5 MB. 15.5 MB 2021-02-26 13.06
Kommunstyrelsen 2021-03-08 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 248.2 kB. 248.2 kB 2021-02-26 13.06
Kommunstyrelsen 2021-03-08 Handlingar.pdf Pdf, 70.3 MB. 70.3 MB 2021-03-08 11.11

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2021-03-08 Dnr 2021-00145 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut 2021-03-08 Dnr 2021-00149 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1

5. Kc2 Redovisning av e-petitioner 2020 Dnr 2021-00140 1.1.2.25 Programområde 1

6. Kc3 Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen Dnr 2021-00110 1.2.4.1 Programområde 1

7. Kc4 Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige Dnr 2021-00111 1.2.4.1 Programområde 1

8. Kc5 Tillsättning av förvaltningschef till Kulturförvaltningen Dnr 2021-00248 2.3.2.1 Programområde 1

9. K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2021: Borås Fältrittklubb Dnr 2021-00217 2.9.1.1. Programområde 1

10. KU1 Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken Dnr 2021-00936 1.1.2.1. Programområde 2

11. E1 Donation och medel för inköp av skulpturen "Devil Whirls" Dnr 2021-00113 2.4.4.0 Programområde 3

12. E2 Ersättning till LOV-företag 2021 Dnr 2021-00131 3.7.2.0 Programområde 2

13. E3 Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, Bohusgatan 2 Borås: Korskyrkan i Borås Dnr 2020-00752 3.6.7.2 Programområde 4

14. E4 Intern kontrollplan 2021 Dnr 2020-00479 1.2.3.2 Programområde 1

15. E5 Ekonomiskt stöd till Borås City Dnr 2021-00229 1.2.4.0 Programområde 1

16. E6 Feriejobb 2021 Dnr 2021-00245 1.1.2.25 Programområde 2

17. SP1 Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm Dnr 2021-00086 1.1.1.1 Programområde 5

18. SP2 Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning Dnr 2020-00934 3.2.1.0 Programområde 5

19. SP3 Föreskrifter för avfallshantering Dnr 2020-00566 3.2.1.0 Programområde 5

20. SP4 Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Dnr 2017-00425 456 Programområde 5

21. SP5 Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken Dnr 2020-00811 3.1.1.0 Programområde 4

22. SP6 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m fl Dnr 2016-00498 214 Programområde 4

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E5-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 44.7 kB. 44.7 kB 2021-03-08 13.47
SP4-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 75 kB. 75 kB 2021-03-08 13.47
SP6-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 50.8 kB. 50.8 kB 2021-03-08 13.47
2021-03-08 Alt förslag M + KD E2.pdf Pdf, 193.6 kB. 193.6 kB 2021-03-08 13.53
2021-03-08 Alt förslag M + KD SP1.pdf Pdf, 188 kB. 188 kB 2021-03-08 13.53
2021-03-08 Alt förslag M + KD SP6.pdf Pdf, 191.5 kB. 191.5 kB 2021-03-08 13.54
KS210308 E1 Alt förslag V.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2021-03-08 13.55
KS210308 SP6 Tilläggsförslag V.pdf Pdf, 86.5 kB. 86.5 kB 2021-03-08 13.55

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS210308 E2 ProtokollsanteckningV.pdf Pdf, 76.7 kB. 76.7 kB 2021-03-08 13.56

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 210308 Initiativärende V.pdf Pdf, 109.3 kB. 109.3 kB 2021-03-08 13.58

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som finns högst upp på sidan.

Tillsättning av ny förvaltningschef till Kulturförvaltningen (Kc5)

Tre personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för Kulturförvaltningen. Tre grupper deltog i intervjuerna:

  • Grupp 1: Kulturförvaltningens presidium, kommunalråd, stadsdirektör samt personalchef
  • Grupp 2: Kulturförvaltningens ledningsgrupp
  • Grupp 3: Fackliga företrädare

Efter en samlad bedömning föreslås att Ida Burén erbjuds tjänsten som förvaltningschef för Kulturförvaltningen. Ida Burén är idag verksamhetschef för kultur och ung fritid i Botkyrka kommun.

Kommunstyrelsen beslutade:

Ida Burén anställs som förvaltningschef för Kulturförvaltningen.

Donation och medel för inköp av skulpturen Devil Whirls (E1)

Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen Devil Whirls skapad av konstnären Alice Aycock samt rekommenderar Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet.

Kulturnämnden anför att under 2021 firar Borås fyrahundra år som stad. Jubileumsfirandet kommer ske under hela året och med en mängd olika aktiviteter och händelser. Kulturinslagen blir många och inte minst Borås internationella konstbiennal som invigs den 29 maj kommer rikta uppmärksamheten mot Borås som en viktig konst- och skulpturstad. Tidigt föddes idén om att manifestera jubileet med ytterligare en anslående skulptur för permanent placering i staden. Borås är känt för sina storslagna och samtida skulpturer och intresset för att fortsatt lyfta fram och förstärka Borås som en nationellt framträdande konstarena finns i staden, inte minst hos näringslivet som tidigare möjliggjort flera av de verk som fått permanenta placeringar i staden.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av skulpturen Devil Whirls.

Feriejobb 2021 - tillskott av kommunbidrag (E6)

Behovet av feriejobb har ökat kraftigt vilket beror på att målgruppen har ökat samt att ungdomsarbetslösheten stigit vilket även slår mot möjligheten att söka feriejobb inom näringslivet.

Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en plan för att kunna erbjuda fler feriejobb i Borås Stad. För att tillskapa fler feriejobb och därmed möta önskemål och behov behöver Arbetslivsnämnden ett tillskott på ca 2 miljoner kronor för handledningskostnader. Man kan då möta behoven på ett liknande sätt som 2020.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

Arbetslivsnämnden beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 2 miljoner kronor år 2021 för att kunna tillskapa fler feriearbetsplatser.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-03-08 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol