Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning äldreomsorg 2023

Bemötande från personalen är återigen den fråga som får högst betyg av de äldre i Borås Stad, som har svarat på frågor om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen i hela landet.

Samtliga personer som är 65 år och äldre och som hade hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende den 31/12 2022 fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen, som genomfördes under mars-maj 2023.

Inom Borås Stad var det 965 personer inom hemtjänsten och 420 personer på vård- och omsorgsboende som svarade på frågorna. Svarsfrekvensen är 60,5 procent inom hemtjänsten och 45,3 procent på vård- och omsorgsboende.

Här nedan presenteras ett samlat resultat för alla utförare i Borås Stad, både kommunala och privata.

Tabell som visar resultaten på fem olika frågor för hemtjänsten i Borås Stad under åren 2020-2023. Resultatet för hela Sverige för 2023 visas också.

Brukarundersökning hemtjänst, andel, %, nöjda hemtjänsttagare

Borås 2023

Borås 2022

Borås 2020

Sverige 2023

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

83

84

83

85

Får bra bemötande från personalen

95

95

96

96

Känner förtroende för personalen

88

86

86

88

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

62

60

59

61

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

54

55

51

60

Har fått möjlighet att välja utförare

57

60

66

52


Tabell som visar resultaten på fem olika frågor för vård- och omsorgsboende i Borås Stad under åren 2018-2020. Resultatet för hela Sverige för 2020 visas också.

Brukarundersökning vård- och omsorgsboende, andel, %, nöjda boende

Borås 2023

Borås 2022

Borås 2020

Sverige 2023

Känner sig trygg på sitt vård- och omsorgsboende

90

88

89

86

Får bra bemötande från personalen

94

94

93

92

Känner förtroende för personalen

85

87

85

82

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

51

52

51

44

Upplever måltiderna som en trevlig stund

74

70

76

64

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds

71

64

58

58


Varje enhet inom Vård- och äldreförvaltningens hemtjänst och vård- och omsorgsboende analyserar och sammanställer sina resultat, som presenteras för de äldre och andra som är intresserade.

Resultatet från årets undersökning kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i nämndens verksamheter.

Läs mer om resultatet på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen använder i begreppet "särskilt boende" i rapporten. I Borås Stad kallar vi enheterna för vård- och omsorgsboende.

Vill du ta del av resultat från tidigare år, vänligen kontakta förvaltningscontroller Virpi Amlqvist.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning äldreomsorg 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender