Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Resultat för korttidsenheter 2021

Borås Stad har valt att göra en egen brukarenkät som riktar sig till dem som vistats på korttidsenhet. Enkäten utgår till stora delar från de frågor som ställs i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Enkäten besvaras i samband medhemgång. Brukaren kan välja att svara på enkäten direkt via en Ipad eller via en pappersenkät. Totalt besvarade 211 personer enkäten under 2021.

Ta del av hela resultatet för korttidsenheterna. Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för korttidsenheter 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender