Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mobila ungdomsteamet

Mobila ungdomsteamet finns till för ungdomar eller unga vuxna mellan 13 – 21 år med riskbruk eller missbruksproblematik.

Stödet är biståndsbedömt, vilket innebär att man får ta kontakt med mottagningsgruppen hos socialtjänsten för att sedan tilldelas en socialsekreterare som gör en kartläggning och utreder behovet hos ungdomen/den unga vuxna.

Vi som jobbar i det mobila ungdomsteamet stöttar ungdomen/den unga vuxna och anhöriga utifrån individuella behov. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och jobbar mycket hands-on. Vi erbjuder färdighetsträning och även strukturerad behandling, exempelvis, MI, A-CRA och rePULSE.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mobila ungdomsteamet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender