Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskon i sitt hem, vanligtvis en till två helger i månaden. Ibland är det för att barnen behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det för att en förälder som behöver avlastning. Gemensamt för alla barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem. Barnen är mellan 0-18 år.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Olika slags kontaktfamiljer behövs eftersom behoven ser olika ut. Hem i lägenhet, hus på landet, ensamstående eller stor familj, äldre eller yngre, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund. Allt detta kan variera så länge kontaktfamiljen har utrymme, tid och tålamod.

Ingen tidigare erfarenhet av att ha varit kontaktfamilj krävs eftersom du erbjuds utbildning och löpande handledning.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

När ni anmält ert intresse att bli kontaktfamilj gör en familjehemssekreterare en utredning. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi gör hembesök samt intervjuer med er. Vi gör också kontroller i polis- och socialregister samt i kronofogdens register.

Tillsammans med familjehemssekreteraren förs en dialog kring vilket barn som kan passa i familjen. Kontaktfamiljen har alltid möjlighet att tacka nej till ett erbjudet uppdrag. Uppdragets längd kan variera beroende på barnets behov.

Som kontaktfamilj har du:

 • Stöd av erfarna familjehemssekreterare
 • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
 • Utbildning och möjlighet till handledning

Är du intresserad?

Kontakta Familjehemsenheten:

Fyll i intresseanmälan för att bli kontaktad och få mer information.

Facebook: @familjehemsenhetenborasstad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktfamilj

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender

 • Demensdagen


  Tid: kl.
  Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal...

 • Löv i fokus med svart scen i bakgrund

  Fristaddagarna


  Tid: kl.
  Plats: Fristad torg med omnejd

 • Bild tagen inifrån Hultahuset med en folkmassa utanför

  Hej Hulta!


  Tid: kl.
  Plats: Hultahuset och Hulta torg