Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Du som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och ungdomar har anmälningsplikt. Det innebär att du är skyldig att anmäla till Individ- och familjeomsorgen om du i ditt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Din oro kan exempelvis handla om att föräldrarna brister i omsorgen kring sina barn, att barnet blir utsatt för någon form av övergrepp eller att barnet har ett oroväckande beteende.

Om anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet

Som anställd kan du inte vara anonym. Skyldigheten omfattar all personal i verksamheten. Anmälningsplikten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Du är fortfarande skyldig att anmäla om du är orolig för att ett barn far illa även om inte exempelvis chef eller kollegor samtycker. Anmälningsplikten gäller även om det pågår en utredning hos individ- och familjeomsorgen.

Uppgiftsskyldigheten innebär att du som anställd är skyldig att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för individ- och familjeomsorgens bedömning.

Behöver du råd innan du anmäler?

Om du vill ha råd och stöd när du står inför beslutet att anmäla kan du kontakta individ- och familjeomsorgen. Ring till Borås Stads växel och be att få tala med en socialsekretare i mottagningsgruppen.

Telefonnummer till Borås Stads växen 033-35 75 00

Väljer du att göra en skriftlig anmälan via brev är adressen

Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Barn och unga
501 80 Borås

När du har anmält

När din anmälan kommit in gör individ- och familjeomsorgen en förhandsbedömning inom 14 dagar för att bestämma om utredning ska inledas eller inte. Om beslut fattas att inte inleda utredning blir inte barnet aktuellt i socialregistret. Du har rätt att få veta om en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår, om det inte av någon anledning inte är olämpligt att informera om detta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Du som arbetar med barn och unga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender