Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Du som privatperson

Om du som privatperson misstänker eller känner oro kring att ett barn far illa ska det i regel anmälas till Individ-och familjeomsorgen i den kommun där barnet bor. Oro kan exempelvis handla om att föräldrarna brister i omsorgen kring sina barn, att barnet blir utsatt för någon form av övergrepp eller att barnet har ett oroväckande beteende.

Är du osäker på vad du ska göra, ring och rådfråga individ- och familjeomsorgens socialsekreterare som arbetar med barn- och familjefrågor. Så länge du inte nämner barnets namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.

Som privatperson kan du göra en anmälan och samtidigt vara anonym. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Hur ska jag göra en anmälan?

Det finns inga formella krav på anmälan. Du kan skriva ett brev, göra anmälan muntligt per telefon eller via ett personligt besök. När en anmälan kommit in till oss gör vi en förhandsbedömning inom 14 dagar om en utredning ska inledas eller inte.

Här läser du mer om utredning

Väljer du att göra en skriftlig anmälan via brev är adressen

Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Barn och unga
501 80 Borås

Om vi beslutar att inte inleda en utredning blir inte barnet aktuellt i socialregistret.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Du som privatperson

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender