Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så går en utredning till

När du har gjort en anmälan som gäller oro för barn blir den eller de som har blivit anmälda alltid kontaktade av oss på individ- och familjeomsorgen. De får reda på att det har inkommit en anmälan och vad anmälan gäller.

Om vi bedömer att ett barn kan behöva skydd eller stöd inleder vi en utredning. Vi utreder vilka omständigheter barnet lever i och om barnets behov av goda uppväxtvillkor tillgodoses.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt och ska vara klar så snabbt som möjligt, senast inom fyra månader.

Så hämtar vi in information till utredningen

För att en utredning ska bli så korrekt och fullständig som möjligt behöver individ- och familjeomsorgen få information som rör barnet och familjen. I utredningen får både föräldrar och barn vara delaktiga och ge sin version.

Ibland behöver vi få ytterligare information till utredningen från andra som känner barnet. Vi dokumenterar uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut.

Barnet och vårdnadshavarna hålls underrättade om all dokumentation som förs om dem.

En utredning kan mynna ut i att den avslutas utan åtgärd eller beslut om olika former av insatser och stöd. Om en utredning avslutas utan åtgärd, avslutar Individ- och familjeomsorgen kontakten med familjen.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt och omfattas av sekretessbestämmelser, vilket innebär att informationen som kommer fram inte får föras vidare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så går en utredning till

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender