Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Konsultation för barn och unga under 18 år

Det kan vara svårt att avgöra om en person är utsatt eller veta hur man ska gå vidare i ett ärende. Då kan det vara bra att konsultera med en sakkunnig.

Barnahus Älvsborg

Hit kan yrkesverksamma vända sig för avidentiferade samråd vid misstanke om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Barnahus arbetar inte med myndighetsutövning utan har enbart en rådgivande funktion.

Telefon: 0768-88 51 38 måndag-torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-15.00 dag före röd dag kl. 8.00-13.00.
Postadress: Borås Stad
Barnahus Älvsborg
501 80 Borås
Besöksadress: Kvarngatan 4

Mottagningsgruppen Barn och Unga

Mottagningsgruppen Barn och Unga ska kontaktas vid ärenden som kräver brådskande åtgärder. Barn och Unga tar emot alla orosanmälningar som gäller barn. Utifrån informationen gör mottagningsgruppen en skyddsbedömning av situationen och beslutar därefter om eventuella åtgärder.

Telefon: 033-35 51 78 måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 fredag kl. 8.00-15.00.
Postadress: Borås Stad, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Barn och unga
501 80 Borås
Besöksadress: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Barn och unga Fabriksgatan 11.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Konsultation för barn och unga under 18 år

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender