Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Självservice: Företagare

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området företagare. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

l

Restaurang, kontor, tobak

Upphandling, hitta underlag och lämna anbud


Egenkontrollprogram för folköl

Egenkontrollprogram för e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Bilaga A till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Restaurangregister (stadigvarande serveringstillstånd)


Försäljningsställeregister (tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel)


Ansökan hyra av torgplats/tillfällig försäljning


l

Öresjö vattenskyddsområde

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde jord och skogsbruk

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Kemikalier

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Schaktning

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Upplag

l

PCB, miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier

Anmälan av värmepumpsanläggning

l

Lokaler och verksamheter

Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta

Anmälan om verksamhet för undervisning

l

Livsmedelsverksamhet

Faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys av livsmedel


Anmälan registrering, livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning mm

l

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om anläggning för djurhållning

Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål


Anmälan om dagvattenanläggning


Anmälan om kross-, asfalt-, eller oljegrusverk

Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör


Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Dispens från utsortering av avfall

Efterbehandling av eller grävning i förorenad mark


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Företagare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol