Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Självservice: Företagare

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området företagare. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Restaurang, kontor, tobak

Upphandling, hitta underlag och lämna anbud


Anmälan eller avanmälan försäljning av folköl, e-cigaretter
och påfyllningsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontrollprogram vid försäljning av folköl

Egenkontrollprogram vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Försäljningsställeregister (tobak, folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel)


Bilaga A till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Anmälan/avanmälan försäljning tobaksfria nikotinprodukter, folköl mm

Restaurangregister (stadigvarande serveringstillstånd)


Ansökan hyra av torgplats/tillfällig försäljning


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Öresjö vattenskyddsområde

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde jord och skogsbruk

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Kemikalier

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Schaktning

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Upplag

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

PCB, miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier

Anmälan av värmepumpsanläggning

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Lokaler och verksamheter

Anmälan om hygienisk behandling, bassängbad eller solarium

Anmälan om verksamhet för undervisning

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
(restauranger, butiker, offentliga kök)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
(grossister, transportörer, tillverkare)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (huvudkontor)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (kontaktmaterialanläggning)

Faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys av livsmedel


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan om anläggning för djurhållning

Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål


Anmälan om kross-, asfalt-, eller oljegrusverk

Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör


Anmälan om medelstor förbränningsanläggning

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Dispens från utsortering av avfall

Efterbehandling av eller grävning i förorenad mark


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Företagare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender