Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Självservice: Företagare

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området företagare. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

l

Restaurang, kontor, tobak

Upphandling, hitta underlag och lämna anbud


Anmälan om försäljning av folköl, tobak och/eller e-cigaretter


Bilaga A till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd


Restaurangregister (stadigvaranade serveringstillstånd)


Lokalguiden (lediga lokaler)


Lokalnytt (nya lokaler)


Objektvision (lediga lokaler)


Catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning


Ansökan hyra av torgplats/tillfällig försäljning


l

Öresjö vattenskyddsområde

Anmälan om husbehovstäkt

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde jord och skogsbruk

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Kemikalier

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Schaktning

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde Upplag

Jordbruksblankett bilaga

l

PCB

Inventering av PCB i byggnad


Redovisning av handlingsplan


Anmälan sanering


Slutredovisning av sanering


l

Lokaler och verksamheter

Anmälan om bassängbad


Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta

Anmälan om solarium

Anmälan om verksamhet för undervisning


Ansökan om enskild pedagogisk verksamhet


Ansökan för fristående förskola eller fritidshem


l

Livsmedelsverksamhet

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys av livsmedel


Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Anmälan registrering, livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning mm

l

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Anmälan om miljöfarlig verksamhet


Anmälan om anläggning för djurhållning

Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål


Anmälan om dagvattenanläggning


Anmälan om kross-, asfalt-, eller oljegrusverk

Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör


Anmälan av oljeavskiljare


Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Efterbehandling av eller grävning i förorenad mark


Farligt avfall


Kemikalieförteckning 


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Företagare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol