Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Självservice: Trafik och stadsplanering

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området trafik och stadsplanering. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Trafik och stadsplanering

Ansökan boendeparkering

Ansökan om ny eller ändrad utfart


Ansökan om iståndsättningsbidrag


Ansökan om parkerinstillstånd för rörelsehindrad

Läkarintyg parkeringstillstånd rörelsehindrad


Schaktöppningstillstånd


Synpunkts- och felanmälan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Trafik och stadsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol