Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Självservice: Trafik och stadsplanering

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området trafik och stadsplanering.

I vänstra spalten hittar du en länk till information om tjänsten så du kan läsa om vilka regler som gäller.

l

Trafik och stadsplanering

Ansökan boendeparkering

Ansökan nyttoparkering

Ansökan om ny eller ändrad utfart


Ansökan om iståndsättningsbidrag


Ansökan om parkerinstillstånd för rörelsehindrad

Förlustanmälan boendeparkeringstillstånd


Läkarintyg parkeringstillstånd rörelsehindrad


Schaktöppningstillstånd


Synpunkts- och felanmälan

Senast ändrad: 2019-06-17 07.17

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Trafik och stadsplanering

g q n C