Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Cykelvägar och karta

Det finns många cykelvägar i Borås!

Sju cykelstråk

I Borås tätort utgår cykelvägnätet från sju stråk. Stråken ska vara gena och säkra för att det ska vara möjligt att snabbt kunna ta sig fram på cykel. Stråken byggs ut successivt samtidigt som andra åtgärder genomförs för att förbättra förutsättningarana för cyklister. Det är också utifrån stråken som det finns vägvisning för cyklister.

Karta

På kartan visas alla cykelvägar i Borås, totalt 224 kilometer. Borås Stad är väghållare för 124 kilometer, övriga cykelvägar är enskilda eller statliga.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Cykelvägar och karta

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol