Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

Detaljplan | Diarienummer: BN2019- 1381 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Syfte och bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 288 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation i två av slänterna på Bergsäterskullen. Syftet är också att säkra och tillgängliggöra kullen som rekreationsområde för allmänheten och de boende runtomkring.
Idag är stora delar av kullen inte planlagd och därför tas ett stort område med i detaljplanen. Inom området planeras det för ca 100-150 nya bostäder. På kullen finns naturvärden som styr storleken och omfattningen på de nya bostäderna. Avsikten är att skapa ett område med byggnation som anpassar sig till terräng och områdets karaktär.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dock benämns detaljplanen som Bergsäter, Bergsäter 1:1 med flera.


Den 22 april kl. 18.00-19.30 höll ansvariga planarkitekter i ett digitalt informationsmöte om detaljplanen. Informationsmötet hölls främst för att informera om att arbete pågår och för att förklara hur processen framöver ser ut men också för att få synpunkter i ett tidigt skede från de som bor och verkar i området. Under mötet lyftes framförallt frågor om trafiksituationen och om kommande byggnaders antal, placering, storlek och höjder. Andra frågor som lyftes handlade om bevarande av park och storleken på planområdet. Under mötet lyftes också flera frågor om själva planprocessen, t.ex. om vilka som har möjlighet att lämna synpunkter och när det är möjligt att lämna synpunkter.

Presentationen från mötet ligger som en pdf här nedan. Planarbetet är än så länge i ett tidigt skede och under våren och sommaren görs flera utredningar som ska ligga till grund för ett detaljplaneförslag. Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till någon av planarkitekterna, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Presentation från tidigt informationsmöte 22 april 2020PDF

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, telefon. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon. 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-24 16.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

g q n C