Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergslena, Guldbaggen 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-370 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2018-06-18 i beslut §349 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Guldbaggen 1 med flera. Fastighetsägaren vill på fastigheterna bygga bostäder samt möjliggöra för verksamheter i bottenvåningarna

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-23 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, telefon: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergslena.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-18] Bergslena, Guldbaggen 1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol