Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Bergslena, Guldbaggen 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-370 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-06-18 i beslut §349 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Guldbaggen 1 med flera. Fastighetsägaren vill på fastigheterna bygga bostäder samt möjliggöra för verksamheter i bottenvåningarna

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-23 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget ligger i linje med Översiktsplan för Borås där Skaraborgsvägen pekas ut som ett urbant stråk. I urbana stråk är det viktigt att det finns butiker, kontor eller liknande. Det är viktigt att sådana funktioner säkras i detaljplanen. Detaljplanearbetet ska ske i samråd med det pågående planuppdraget på Flugan 6, utbyggnaden av bussgata längs Skaraborgsvägen samt eventuella förändringar på Grävlingen 1. Det förslag som presenteras i planbeskedsansökan föreslår 250 nya bostäder vilket ställer krav på att det i närområdet ordnas med en ny förskola. Det är viktigt att få en variation i arkitekturen ut mot det urbana stråket. Det är också önskvärt med både bostadsrätter och hyresrätter.

Gällande Översiktsplan för Borås Stad.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, telefon: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergslena.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-18] Bergslena, Guldbaggen 1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol