Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergslena, Guldbaggen 1 m.fl

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-370 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-06-18 i beslut §349 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Guldbaggen 1 med flera. Fastighetsägaren vill på fastigheterna bygga bostäder samt möjliggöra för verksamheter i bottenvåningarna

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-23 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget ligger i linje med Översiktsplan för Borås där Skaraborgsvägen pekas ut som ett urbant stråk. I urbana stråk är det viktigt att det finns butiker, kontor eller liknande. Det är viktigt att sådana funktioner säkras i detaljplanen. Detaljplanearbetet ska ske i samråd med det pågående planuppdraget på Flugan 6, utbyggnaden av bussgata längs Skaraborgsvägen samt eventuella förändringar på Grävlingen 1. Det förslag som presenteras i planbeskedsansökan föreslår 250 nya bostäder vilket ställer krav på att det i närområdet ordnas med en ny förskola. Det är viktigt att få en variation i arkitekturen ut mot det urbana stråket. Det är också önskvärt med både bostadsrätter och hyresrätter.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergslena.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-27 16.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-18] Bergslena, Guldbaggen 1 m.fl

g q n C