Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brämhult, Källbäcksryd 1:366

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-922 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27 i beslut § 171 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att planlägga del av Källbäcksryd 1:366 för bebyggelse.

Begäran grundar sig på att Borås pastorat inkom med en markanvisningsansökan för fastigheten Källbäcksryd 1:366 i Brämhult. De vill uppföra ett flerbostadshus med cirka 30 bostäder i anslutning till Brämhults församlingshem.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Brämhult.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-10-08 11.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-07-01] Brämhult, Källbäcksryd 1:366

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol