Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Druvefors, Resedan 12

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-001599 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Planansökan innebär att befintlig byggnad på fastigheten rivs och ersätts med en ny, högre byggnad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 i beslut § 40 att tillstyrka planbeskedsansökan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att ge positivt planbesked samt ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, telefon: 033-35 84 88 e-post: mattias.nilsson@boras.se
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15 e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Druvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-23] Druvefors, Resedan 12

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol