Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Druvefors, Solrosen 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-910 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2017-09-04 i beslut §431 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att översiktligt pröva en planändring i enlighet med förslagets intentioner.

Begäran grundar sig på att Willhem AB har kommit in med en ansökan om planändring. Willhem AB ansöker om att få bygga flerbostadshus i 16-17 våningar inom fastighet Solrosen 1. Ansökan bedöms förenlig med både gällande översiktsplan, översiktsplanen som varit på remiss, Borås 2025 och Borås Stads miljömål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en planändring som möjliggör bostäder inom fastigheten är positivt. En förtätning innebär att man utnyttjar befintlig infrastruktur och offentlig service. Planändringen ger upphov till 80-100 lägenheter utmed ett urbant stråk i ett centrumnära läge med god tillgång till kollektivtrafik. Stadsbild, volym, buller, solexponering samt parkering är viktiga faktorer som bör studeras under planarbetet.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Deruvefors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Druvefors, Solrosen 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol