Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fristad, Fristad Prästgård 1:115 och Sik 1:83

Detaljplan | Diarienummer: BN 2022-950 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger långs Nya Kyrkvägen i östra delen av Fristad och omfatter fastigheterna Fristad Sik 1:83 och Fristads prästgård 1:115.

Kommunstyrelsen gav 2022-08-22 i beslut § 333 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillstyrka planbeskedet. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planläggning av fastighet Fristad Sik 1:83 och Fristads prästgård 1:115. Fastighetsägaren vill möjliggöra byggnation av bostäder i området mellan Fristad centrum och Fristad kyrka.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2022-09-22 i beslut § 276 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Planen ligger inte med i årets verksamhetsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande verksamhetsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan – så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, telefon. 033-35 84 98, e-post: Jacob.kastrup.haagensen@boras.se

 

Karta över området

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Fristad, Fristad Prästgård 1:115 och Sik 1:83

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol