Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lundby, Grävlingen 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1203 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-10-14 i beslut § 419 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Grävlingen 5 för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, kontor med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 307 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information:

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundby.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 16.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-18] Lundby, Grävlingen 5

g q n C