Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lundby, Grävlingen 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1203 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Området är lokaliserat i anslutning till Simonslands längs Skaraborgsvägen norr om Kungsbron vid Viskan. En stor del av området består idag av en parkeringsyta.

Kommunstyrelsen gav 2019-10-14 i beslut § 419 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Grävlingen 5 för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, kontor med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 307 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Mer information:

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundby.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-18] Lundby, Grävlingen 5

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol