Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-256 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut §23 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. 

Begäran grundar sig på att Borås Stad har begärt planändring för del av Norrmalm 1:1.
Syftet är att möjliggöra flerbostadshus på nuvarande parkering öster om Sagavallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande Verksamhetsplan 2020. I samband med framtagandet av
verksamhetsplanen för detaljplanering 2021 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 11.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-05] Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

g q n C