Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-256 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut §23 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. 

Begäran grundar sig på att Borås Stad har begärt planändring för del av Norrmalm 1:1.
Syftet är att möjliggöra flerbostadshus på nuvarande parkering öster om Sagavallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-05] Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol