Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-256 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut §23 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. 

Begäran grundar sig på att Borås Stad har begärt planändring för del av Norrmalm 1:1.
Syftet är att möjliggöra flerbostadshus på nuvarande parkering öster om Sagavallen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande Verksamhetsplan 2020. I samband med framtagandet av
verksamhetsplanen för detaljplanering 2021 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-05] Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol