Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Osdal, del av Osdal 2:1, verksamhetsområde

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-2225 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i planuppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för verksamheter för del av fastigheten Osdal 2:1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 i beslut § SBN 2020-63 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planområdet är beläget söder om väg 27 vid avfarterna Funninge- och Osdalrondellerna i det ellipsformade området mellan Viskadalsbanan och Varbergsvägen.

Detaljplanen finns med bland prioriterade planer i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I augusti kommer personal vara på plats i området för att göra inmätningar för grundkartan.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt telefon: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033-35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Osdal.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-07] Osdal, del av Osdal 2:1, verksamhetsområde

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol