Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Östermalm, Grönfinken 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2452 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Området är lokaliserat utmed Östermalmsgatan.

Kommunstyrelsen gav 2021-05-17 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastighet Grönfinken 1. Fastighetsägaren vill förtäta och möjliggöra flerbostadshus, studentbostäder samt en bottenvåning med butik och/eller service för området.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information:

Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, epost: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033 35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående detaljplaner

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-03] Östermalm, Grönfinken 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol