Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

Detaljplan | Diarienummer: BN2019- 1381 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 288 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Bergsäterskullens västra sida. Antalet lägenheter som kan komma att byggas bedöms till cirka 80. Ambitionen för projektet är att skapa trygga bostäder för äldre människor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dock benämns detaljplanen som Bergsäter, Bergsäter 1:1 med flera.

Detaljplan så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-07 11.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

g q n C