Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

Detaljplan | Diarienummer: BN2019- 1381 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 288 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Bergsäterskullens västra sida. Antalet lägenheter som kan komma att byggas bedöms till cirka 80. Ambitionen för projektet är att skapa trygga bostäder för äldre människor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande Verksamhetsplan 2019. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2020 tas det ställning till om planarbetet kan startas upp 2020.

Detaljplan så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information:

Planarkitekter:
Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-04 14.55

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

g q n C