Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1880 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde att det ej kunnat uteslutas att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 2016 meddelade Trafikverket att en del av området inte berörs av Götalandsbanan och därför kunde planarbetet gå vidare med endast denna del, etapp 1. Detaljplanen för etapp 1, området kring Mannerfelts plats, var ute på granskning sommaren 2017. Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft 2017-10-30. Handlingar finns tillgängliga via Boråskartan Länk till annan webbplats..

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, telefon: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Regementet.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol