Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1880 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde att det ej kunnat uteslutas att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 2016 meddelade Trafikverket att en del av området inte berörs av Götalandsbanan och därför kunde planarbetet gå vidare med endast denna del, etapp 1. Detaljplanen för etapp 1, området kring Mannerfelts plats, var ute på granskning sommaren 2017. Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft 2017-10-30. Handlingar finns tillgängliga via Boråskartanlänk till annan webbplats.

Detaljplan för etapp 2 finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tfn: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Regementet.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 14.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

g q n C