Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Nagelskivlingen 10

Detaljplan | Diarienummer: BN2022-1022 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger vid den gamla kiosken intill parken Grannalaget, vid korsningen Barnhemsgatan/Norra Sjöbogatan.

Fastighetsägaren har ansökt dels om planbesked på fastigheten Nagelskivlingen 10 och dels om direktanvisning på den kommunala fastigheten Torpa-Sjöbo 2:1 (parken Grannalaget) för att få bygga flerbostadshus. Förslaget avser tre lamellhus med cirka 70 lägenheter där stora delar av parkeringen sker under mark. Direktanvisningsansökan har avslagits.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-22 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten i planbeskedsansökan för att möjliggöra bostadsbyggnation inom fastigheten Nagelskivlingen 10 samt att avslå direktanvisning för del av Torpa-Sjöbo 2:1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Planen ligger inte med i årets verksamhetsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande verksamhetsplan. Vilka planer vi jobbar med i år kan du hitta under länken nedan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prata med handläggaren

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Kontakta oss via telefon eller e-post för att boka en tid.

Karta över gällande och pågående detaljplaner

Sök efter Nagelskivlingen 10 i sökrutan för att snabbt hitta till planområdet.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-27] Norra Sjöbo, Nagelskivlingen 10

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol