Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sjömarken, Viared 8:40

Detaljplan | Diarienummer: P 31/08 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-06 i beslut §576 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Viared.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med en ansökan om planändring för att möjliggöra uppförning av flerbostadshus form av 10-12 radhus samt en villa på sin fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-12-11 i beslut §291 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprädet detaljplanen.

Planområdet ligger i anslutning till Kust till kust-banan samt Göteborgsvägen vilket skapar problem med buller och vibrationer i området. Även risker har utretts i planarbetet.

Samrådsstiden pågick från den 12 november 2014 - 2 januari 2015. ​

Planarbetet är pausat och detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 16.25

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sjömarken, Viared 8:40

g q n C