Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet)

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2382 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet är lokaliserat i den västra delen av industriområdet Viared i anslutning till rastplatsen Boråstorpet. Planområdets storlek är cirka 7.5 hektar. Marken i området ägs av Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett halvt trafikmot vid rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från väster (Göteborg) och påfart mot öster (Borås). Detaljplanen förbereder för utbyggnation av ett fullskaligt trafikmotet (på och avfart i båda riktningarna). Detaljplanen möjliggör också två nya logistiketableringar.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 31 januari - den 28 februari 2022.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Planhandlingar och utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-23] Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol