Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet)

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2382 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet är lokaliserat i den västra delen av industriområdet Viared i anslutning till rastplatsen Boråstorpet. Planområdets storlek är cirka 7.5 hektar. Marken i området ägs av Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett halvt trafikmot vid rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från väster (Göteborg) och påfart mot öster (Borås). Detaljplanen förbereder för utbyggnation av ett fullskaligt trafikmotet (på och avfart i båda riktningarna). Detaljplanen möjliggör också två nya logistiketableringar.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 31 januari - den 28 februari 2022.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-23] Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol