Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors Del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2151 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-10-26 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse för området.

I planprogrammet för Viskafors finns området utpekat för möjlig bostadsbebyggelse. Befintlig infrastruktur kan nyttjas och en utveckling av bostäder i området kan på sikt knyta ihop Skansenområdet med centrala Viskafors.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel

Detaljplan- så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Oleg Sokolovskyi, telefon: 033-35 85 81, e-post oleg.sokolovskyi@boras.se

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-24] Viskafors Del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol