Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Viskafors Del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2151 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2020-10-26 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse för området.

I planprogrammet för Viskafors finns området utpekat för möjlig bostadsbebyggelse. Befintlig infrastruktur kan nyttjas och en utveckling av bostäder i området kan på sikt knyta ihop Skansenområdet med centrala Viskafors.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns inte med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2021 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel

Detaljplan- så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-24] Viskafors Del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol