Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur börjar man med en förening?

Vad är det som ska göras för att bilda en förening? För att göra det enklare för dig kan du följa en enkel instruktion.

Alla som är intresserade samlas till ett möte, där de bildar en tillfällig styrelse som kallas interimsstyrelse. En interimsstyrelse ska bestå av minst en ordförande, sekreterare och kassör.

Interimsstyrelsens uppgift är följande:

  • Förbereda nästa möte, som blir föreningens första årsmöte. Här väljs föreningens första styrelse.
  • Lägga förslag på namn till ledamöter (person som är ordinarie styrelsemedlem) och ersättare som ska ingå i styrelsen. Exempel på lämpligt antal personer i styrelsen är 5-7 stycken eller 7-9 stycken.
  • Lägga förslag på stadgar, som talar om hur föreningen ska arbeta.
  • Lägga förslag på vad föreningen ska heta.
  • Lägga förslag på medlemsavgiftens storlek.
  • Kontakta föreningsenheten i Borås Stad för mer information om bidragsbestämmelser med mera.
  • Kontakta lokala skattemyndigheten om organisationsnummer.
  • Ansöka om plus- eller bankgiro.

Till alla ansökningar krävs ett utdrag ur protokoll eller senaste årsmötesprotokoll där firmatecknare är utsedda. Protokollen ska vara justerade (undertecknade) och bevittnade.

När alla papper och intyg är ifyllda lämnas dessa till Borås Stads föreningsenhet för granskning. En personlig kontakt tas alltid med sökande för information. För ansökningshandlingar kontakta nedanstående e-post eller telefonnummer.

Därefter fattas beslut om godkännande eller inte.

Observera! Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om föreningen ska omfattas av Borås Stads bidragsbestämmelser, efter genomfört verksamhetsår.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur börjar man med en förening?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender