Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad betyder orden?

Det är inte lätt med alla ord som förekommer när en förening ska starta upp. Därför har vi gjort en liten förteckning som ska hjälpa dig att komma vidare.

Ordlista

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag är det enda bidrag som betalas ut till föreningen (förutom startbidraget) under det första verksamhetsåret.

Ekonomisk berättelse

Ekonomisk berättelse upprättas av styrelsen för att visa medlemmarna hur pengarna har använts under året.

Firmatecknare

Firmatecknare är personer som är utsedda av styrelsen och har rätt att ta ut pengar på föreningens konton. Dessa utses varje år på ett så kallat konstituerande styrelsemöte.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte är vanligtvis det första mötet efter ordinarie årsmöte. På samma möte väljs även sekreterare, kassör och vice ordförande.

Ideell förening

En ideell förening är en sammanslutning av individer som har ett gemensamt intresse, där de enskilda personerna överlåter det formella juridiska ansvaret till föreningens styrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt.

Justerare

En justerare väljs till att läsa igenom protokollet för att se till att det som skrivits blivit rätt.

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas av alla som vill bli medlemmar. Storleken på summan bestäms på årsmötet. För föreningar i Borås är minsta medlemsavgiften 50 kronor och den måste vara personlig. Familjemedlemsavgifter godkänns inte!

Medlemsregister

Ett medlemsregister är en förteckning över föreningens medlemmar med namn, adress och telefonnummer. Vid varje verksamhetsårs slut skrivs en lista över vilka som betalat avgiften under året.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upprättas av revisorerna efter att dessa har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning. Om allt är i sin ordning godkänner dessa ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet

För styrelsen för det år som avses. Medlemmarna på årsmötet måste också godkänna ansvarsfrihet för styrelsen.

Startbidrag

Ett startbidrag betalas ut med 5 000 kronor när föreningen blivit godkänd av behörig tjänsteperson på Fritids- och folhälsoförvaltningen.

Suppleant

Suppleant betyder ersättare. En suppleant ersätter en ordinarie styrelsemedlem om denne uteblir från möte.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse upprättas varje år för att medlemmarna ska få se vad som hänt under året. Detta är också ett bra sätt att dokumentera föreningens historik.

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ska leda arbetet och förvalta tillgångarna under verksamhetsåret. Styrelsen ska, vid nästkommande årsmöte, i verksamhets- och ekonomiska berättelsen informera vad som hänt under året.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad betyder orden?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender