Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Här hittar du en sammanfattande information om avgiften för förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Ensamstående och sammanboende föräldrar betalar enligt samma avgift.

Fullständig information om avgift i förskola och pedagogisk omsorg finns i dokumentet:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.
(Sedan dokumentet skrevs har Stadsdelsnämnder ersatts med facknämnder. Förskolenämnd avseende förskola och pedagogisk omsorg, Grundskolenämnd avseende fritidshem.)

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundade inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst (inkomst före skatt), oavsett om barnen är gemensamma.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan ska göras

 • innan barnomsorgsplatsen tas i bruk
 • när hushållets inkomst förändras.

När inkomsten ändras ska man anmäla det inom en månad. Denna anmälan lämnas enklast via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen. Om ingen inkomstuppgift har lämnats, tas högsta avgift ut efter det angivna avgiftstaket nedan.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomsten kontrolleras en gång per år mot Skatteverkets taxering och om det visar sig att inkomsten inte stämmer, ändras avgiften i efterhand.

Ändrade familjeförhållanden

Ändrade familjeförhållanden kan påverka den avgiftsgrundande inkomsten. Vid separation räknas ny inkomst från det datum föräldrarna har skilda bostäder. Ändrad avgift gäller från och med följande månad. Flyttningsdatum ska kunna styrkas. Vi gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls inkomst.

Avgiftsgrundande tid

Förälder ska lämna ett schema för barnets tid i omsorgen. Frånvaro, till exempel semester, påverkar inte avgiften.

Ändra schema Länk till annan webbplats.

Avgift

Månadsavgiften är en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. Procentsatsen beror på barnets schemalagda tid. Avgiften är inte reducerad under inskolningstiden, du betalar ordinarie avgift från och med första placeringsdagen.

I förskoleverksamhet gäller reducerad avgift under skolans terminstider från och med augusti det år barnet fyller 3 år.

Man betalar för högst tre barn per hushåll. Som första barn räknas det yngsta, som andra det näst yngsta.

Avgift betalas 12 månader om året. Avgiften gäller innevarande månad. Räkning skickas ut omkring den 20:e och ska betalas senast sista dagen i månaden.

Förskoleavgift

Procent av avgiftsgrundande inkomst

 • Barn 1
  0-15 timmar: 1,5 %
  15,01-30 timmar: 2,25 %
  30,01 timmar eller mer: 3 % - dock högst 1 510 kr/månad
 • Barn 2
  0-15 timmar: 1 %
  15,01-30 timmar: 1,5 %
  30,01 timmar eller mer: 2 % - dock högst 1 007 kr/månad
 • Barn 3
  0-15 timmar: 1 %
  15,01-30 timmar: 1 %
  30,01 timmar eller mer: 1 % - dock högst 503 kr/månad
 • Barn 4 - Ingen avgift

Förskoleavgift för 3–5åringar

Gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år. Procent av avgiftsgrundande inkomst.

 • Barn 1
  0-15 timmar: Avgiftsfritt under läsåret
  15,01-30 timmar: 1,5 % av inkomsten
  30,01 timmar eller mer: 2,25 % dock högst 1 510 kr/månad
 • Barn 2
  0-15 timmar: Avgiftsfritt under läsåret
  15,01-30 timmar: 1 % av inkomsten
  30,01 timmar eller mer: 1,50 % dock högst 1 007 kr/månad
 • Barn 3
  0-15 timmar: Avgiftsfritt under läsåret
  15,01-30 timmar: 0,70 % av inkomsten
  30,01 timmar eller mer: 0,70 % dock högst 503 kr/månad
 • Barn 4 - Ingen avgift

Mertid

När barnet tillfälligt behöver vara längre i omsorgen beräknas avgiften efter faktisk tid för den aktuella månaden. Samma gäller för timanställningar etc då arbetstiden inte kan beräknas i förväg, och om schemat överskrids utan att det avtalats i förväg. Detta gäller barn med omsorgstid under 30 timmar i veckan.

Uppsägning

Uppsägningstiden för en plats är 30 dagar. Uppsägning gör du enklast via vår e-tjänst.

Säg upp din plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen.  

Kontaktuppgifter till samordnare på Förskoleförvaltningen

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol