Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Här hittar du en sammanfattande information om avgiften för förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Ensamstående och sammanboende föräldrar betalar enligt samma avgift.

Fullständig information om avgift i förskola och pedagogisk omsorg finns i dokumentet:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorgPDF (Sedan dokumentet skrevs har Stadsdelsnämnder ersatts med facknämnder. Förskolenämnd avseende förskola och pedagogisk omsorg, Grundskolenämnd avseende fritidshem.)

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst av förvärvsarbete, oavsett om barnen är gemensamma.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan ska göras

  • innan barnomsorgsplatsen tas i bruk
  • när hushållets inkomst förändras.

När inkomsten ändras ska man anmäla det inom en månad. Denna anmälan lämnas enklast via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen. Om ingen inkomstuppgift har lämnats, tas högsta avgift ut efter det angivna avgiftstaket nedan.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inkomsten kontrolleras en gång per år mot Skatteverkets taxering och om det visar sig att inkomsten inte stämmer, ändras avgiften i efterhand.

Ändrade familjeförhållanden

Ändrade familjeförhållanden kan påverka den avgiftsgrundande inkomsten. Vid separation räknas ny inkomst från det datum föräldrarna har skilda bostäder. Ändrad avgift gäller från och med följande månad. Flyttningsdatum ska kunna styrkas. Vi gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls inkomst.

Avgiftsgrundande tid

Förälder ska lämna ett schema för barnets tid i omsorgen. Frånvaro, till exempel semester, påverkar inte avgiften.

Ändra schema länk till annan webbplats

Avgift

Månadsavgiften är en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. Procentsatsen beror på barnets schemalagda tid. Avgiften är inte reducerad under inskolningstiden, du betalar ordinarie avgift från och med första placeringsdagen.

I förskoleverksamhet gäller reducerad avgift under skolans terminstider fr.o.m. augusti det år barnet fyller 3 år.

Man betalar för högst tre barn per hushåll. Som första barn räknas det yngsta, som andra det näst yngsta.

Avgift betalas 12 månader om året. Avgiften gäller innevarande månad. Räkning sänds ut omkring den 20 och ska betalas senast sista dagen i månaden.

Förskoleavgift

Omsorgstimmar/vecka

Avgift

Avgift

Avgift


1:a barnet

2:a barnet

3:e barnet

-15

1,50 %

1,00 %

1,00 %

15-30

2,25 %

1,50 %

1,00 %

30-

3,00 %

2,00 %

1,00 %


Förskoleavgift för 3–5åringar

Omsorgstimmar/vecka

Avgift

Avgift

Avgift


1:a barnet

2:a barnet

3:e barnet

-15

Avgiftsfritt under läsåret

Avgiftsfritt under läsåret

Avgiftsfritt under läsåret

15-30

1,50 %

1,00 %

0,70 %

30-

2,25 %

1,50 %

0,70 %

Avgiftstak

Avgiftstak för förskoleavgiften


1:a barnet

2:a barnet

3:e barnet

Förskoleverksamhet

1 478 kr/mån

986 kr/mån

493 kr/mån

Mertid

När barnet tillfälligt behöver vara längre i omsorgen beräknas avgiften efter faktisk tid för den aktuella månaden. Samma gäller för timanställningar etc då arbetstiden inte kan beräknas i förväg, och om schemat överskrids utan att det avtalats i förväg. Detta gäller barn med omsorgstid under 30 timmar i veckan.

Uppsägning

Uppsägningstiden för en plats är 30 dagar. Uppsägning gör du enklast via vår e-tjänst.

Säg upp din platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen.  

Kontaktuppgifter till samordnare på Förskoleförvaltningen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-01 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

g q n C

p

Kontakt