Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Brukarundersökning förskola 2019

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad, på den enskilda förskolan samt på varje avdelning. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna. Frågorna är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad föräldrar tycker. Fråga 4, 5 och 6 ställs varannat år. 

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar.

2018

2019

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

96

96

2. Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

82

85

3. Mina synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten.

80

80

4. Personalen har ett vänligt bemötande mot barnen.

97

*

5. Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att vara en bra kompis.

92

*

6. Personalen har ett professionellt bemötande mot mig som förälder.

96

*

Svarsfrekvens

2019 har förskolorna arbetat aktivt och medvetet med att höja svarsfrekvensen. Bland annat har det vid hämtning och lämning på förskolan funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på en surfplatta. 5056 vårdnadshavare har besvarat enkäten, vilket motsvarar ca 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter från förra året då 4700 vårdnadshavare besvarade enkäten (vilket motsvarar 75 procent).

Resultat

Undersökningen visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. Många vårdnadshavare, 96 procent, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant. 95 procent av vårdnadshavarna anger att samverkan med förskolan fungerar bra. Nytt för i år är frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet, där har hela 89 procent angett 6 eller högre på en 10-gradig skala.

Utvecklingsområde

Ett tydligt utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 15 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras synpunkter tas tillvara på i genomförande och planering av verksamheten. 12 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

Vad händer nu?

Resultatet sammanställs både på avdelnings-, enhets- och Borås Stadsnivå.
Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och föräldrar om resultatet och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på din förskola ska du vända dig till rektor eller personalen på den förskola där ditt barn går.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst Jämför service i Borås.

Senast ändrad: 2019-06-12 13.14

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2019

g q n C