Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning gymnasieskola 2022

Elevenkäten är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och resultatet analyseras på olika nivåer så att förbättringar kan göras. Svarsfrekvensen totalt var 61,9 procent vilket innebär att drygt 2 600 elever svarade på någon eller några frågor i enkäten.

De faktorer som har betydelse för elevernas framgång i studierna är starkt kopplade till områdena i enkäten som genomförs på skolorna årligen. Trygghet, höga förväntningar, kunskapsfokus, hjälp vid behov och inflytande över sitt lärande är påståenden som eleverna tar ställning till i undersökningen. Resultaten är goda inom flertalet av de områden som ingår i enkäten.

Brukarundersökningen genomfördes inte år 2020 på grund av Covid-19, därför saknas statistiken för det året i tabellen nedan.

Brukarundersökning elever gymnasieskola, andel, %, nöjda elever.

Påstående

2020

2021

2022

Jag känner mig trygg på min skola.

-

95

96

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser.

-

94

93

Vi bemöter varandra med respekt på min skola.

-

89

90

 
Arbetet med att nå goda kunskaps- och värdegrundsresultat har under året utgått från utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och utvecklingsområdena i denna. Till varje utvecklingsområde finns insatser kopplade i syfte att förbättra resultaten.

Vill du veta hur resultatet blev på din skola ska du vända dig till din rektor eller lärarna.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst:

Jämför service i Borås Länk till annan webbplats..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning gymnasieskola 2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender