Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Viskaslänten

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi ska bygga om Viskaslänten och förvandla den till ett grönområde med varierade ytor bestående av bland annat park-, skogs- och ängsmark.

Stigarna renoveras och området får ny belysning och bänkar. I skogsdelen av Viskaslänten bygger vi en gång- och cykelbana som ska gå över Viskan via Hässlabron och fortsätta bort till Fredriksborgskolan. Utöver gång- och cykelbanan kommer en spång att byggas längst med Viskan.

Under hösten 2023 kan också en plantskola komma att planteras på området mellan Viskan och Fredriksborgskolan. Plantskolan kommer att användas av Borås Stad för att driva upp träd som senare kan användas i park- och gatumiljö runtom i kommunen.

Projektet är en del av Viskans park.

Viskans park

Med nyplanteringen av träd, buskar och ängssådd är målet att få blommande slutningar vars biologiska mångfald gynnar och är värdefull för pollinerande insekter.

Pollinerande insekter

Projektet utförs i etapper

Etapp 1

Nyplantering av träd och buskar. Anläggning av äng på Viskaslänten.

Schacktning av mark för gång- och cykelbana, samt för plantskolan vid Mårtensgatan.

Etapp 2

Nyplantering av större träd på Viskaslänten.

Plantering av träd och buskar i små storlekar i plantskolan.

Etapp 3

Byggnation av gång- och cykelbana genom skogsdelen av Viskaslänten och bort genom plantskolan över Hässlabron.

Renovering av stigar och byggnation av spång och bänkar längst med Viskan.

Kategoribild Park
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med ombyggnationen av Viskaslänten.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status:Utförande

Etapp 1 och 2 är i sina slutskeden.

Utförare/Entreprenör:

Tranemo Trädgårdstjänst
Epost: info@ttj.se

Störningar

Blockad av Hässlabron under Etapp 1

Karta

Karta

Kartan visar en vy över arbetsområdet

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-19] Ombyggnad av Viskaslänten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol