Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-887 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet innefattar kvarteren Åkermyntan, belägna söder om Neumansgatan, längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett område som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter på bottenplan och kontor. Sammantaget föreslås cirka 530 bostäder beroende på lägenhetens storlek.

Planen har tidigare varit på samråd mars-april 2017, samt granskning 1 december 2017-januari 2018 och granskning 2 under juni 2021. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i ett utlåtande. Vid ett överklagande bedömde Mark och Miljööverdomstol i april 2023 att planen skulle hanteras med utökat förfarande och därför skickas planen nu till en granskning nummer 3. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. Ett utökat förfarande innebär att planen inte är förenlig med översiktsplanen kommer att antas av Kommunfullmäktige.

Granskningstiden pågick 1 juni– 2 juli 2023.

Granskningsmöte

Datum och tid: måndagen den 12 juni kl. 17.00–18.00
Plats: Stadshusets entré, Kungsgatan 55, Borås

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar våra detaljplaner.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Granskningshandlingar 3

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Antagande 2

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol