Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hemtjänstvalet

Att vara utförare inom hemtjänst innebär att du arbetar på kommunens uppdrag i personers hem med det som de själva inte klarar på grund av ålder, sjukdom eller skada. I arbetet ingår service, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård. Regelverket är omfattande och för att driva verksamheten krävs att du har adekvat kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Villkoren för att bli godkänd kan du läsa om i förfrågningsunderlaget, som också finns publicerat på Valfrihetswebbens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Handläggningstiden är cirka två månader från då fullständig ansökan är inkommen till Borås Stad.

Det är ett mycket viktigt arbete att kunna ge personer med biståndsbeslut rätt förutsättningar så att de kan leva ett gott liv var dag. Med fokus på god kvalitet och ett gott samarbete hälsar vi dig välkommen med din ansökan!

Ansökan

Läs först igenom kommunens krav nedan. I fördjupningsmaterial finns kompletteringar som du också behöver känna till. För att registrera ditt företag, se Bolagsverkets sida www.verksamt.selänk till annan webbplats.

Därefter fyller du i blanketter för ansökan, undertecknar och skickar in din ansökan till Borås Stad, Stadsledningskansliet, 501 80 Borås. Till ansökan bifogas ditt företags kvalitetsledningssystem som visar hur du och din personal ska arbeta.

Kommunens krav

Förfrågningsunderlag 2019PDF
PDF
Avtal 2019Word
IT, Bilaga 1PDF

Fördjupningsmaterial

Borås Stads uppförandekodPDF
PDF
Synpunktshantering

Blanketter att skicka in

AnsökanWord
SanningsförsäkranWord
KompetenssammanställningWord
ReferenserWord
Presentation till webb och valmappWord

Till ansökan bifogas

Utförarens kvalitetsledningssystem och eventuellt tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som redan är utförare

Tilläggstid Word
Blankett tilläggstid
Word
Blankett ändring i avtalWord

Bakgrundsinformation

Kommunfullmäktiges beslut 2009

Senast ändrad: 2019-05-14 15.39

Ändrad av:

Dela sidan: Hemtjänstvalet

g q n C

y Nyheter

y Nyheter