Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Radioaktivt nedfall

Radioaktiv strålning mäts kontinuerligt över hela Sverige, året runt. Syftet med övervakningen är att det utgör ett varningssystem för förändringar av bakgrundsstrålning (en stor anledning till den pågående övervakningen av radioaktiv strålning är Tjernobylolyckan i Ukraina 1986).

I Borås mäter Miljöförvaltningen var sjunde månad strålningen från marken på tre platser.

Värdena mäts på idrottsplatserna i

  • Fristad
  • Viskafors
  • Ryda i Borås

I och med månadssförskjutningen har man tillgång till mätvärden från årets alla månader. Det är viktigt då årstid och snötäcke påverkar mätningarna.

Mätutrustningen har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) placerat ut på samtliga landets kommuner och länsstyrelser samt på räddningstjänsterna. I varje kommun sker mätningar på 2 till 4 platser, totalt över 800 platser i Sverige. På så sätt täcker mätningarna hela landet och hela året.

SSM har även 28 egna stationer med direktvisande instrument som larmar om halterna ökar.

Radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Radioaktivt nedfall

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter