Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktiverings- och inkluderingsbidrag för föreningar

Alla invånare i Borås ska kunna få stöd för att leva ett rikt liv. Därför betalar vi ut aktiverings- och inkluderingsbidrag. Med hjälp av bidraget kan föreningar genomföra aktiviteter för invånare som annars inte deltar i föreningslivet. Det kan till exempel vara invånare som lever i utanförskap eller isolering. Äldre är en prioriterad målgrupp. Här kan du läsa mer om aktiverings- och inkluderingsbidrag.

Detta kan du söka för

  • Du kan söka stöd till din förening för aktiviteter som riktar sig till invånare som annars inte deltar i föreningslivet.
  • Aktiviteterna kan vara en del av verksamheten men de ska ha tydliga mål, samt start- och slutdatum.
  • Vi betalar ut bidrag från 2 000 kronor upp till 10 000 kronor.

Vem som kan söka

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven kan söka aktivierings- och inkluderingsbidrag.

När du kan söka

Du kan söka aktiverings- och inkluderingsstöd till din förening löpande under året. Du ansöker om stödet i förväg, alltså innan aktiviteterna ska genomföras.

Så här söker du

För att kunna få aktiverings- och inkluderingsstöd måste din förening vara bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad måste föreningen uppfylla flera olika kriterier. Du kan ta del av kriterierna i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Har din förening inte sökt bidrag tidigare? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen så får du mer information!

  • E-post: fritid@boras.se
  • Telefon: 033-35 70 00 (be om att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen)

Du ansöker om aktiverings- och inkluderingsstöd åt din förening via vår e-tjänst Smartbook. För att kunna göra en ansökan måste föreningen vara bidragsberättigad, registrerad och godkänd som användare i Smartbook.

Ansökan om Smartbook för föreningar

Uppföljning och redovisning

Senast sex månader efter att föreningen fått bidraget ska du lämna in en redovisning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktiverings- och inkluderingsbidrag för föreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender