Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd för bidragsberättigade medlemmar

Ett levande föreningsliv ger barn och unga möjligheter till en meningsfull fritid. Genom grundbidraget kan föreningar få ett ekonomiskt stöd för varje bidragsberättigad medlem. Här kan du läsa mer om grundbidrag.

Detta kan du söka för

Vi betalar ut grundbidrag på 100 kronor per bidragsberättigad medlem. Grundbidraget baseras på din förenings senaste verksamhetsår. Ett verksamhetsår ska omfatta minst sex månader.

Vem som kan söka

Vi betalar ut grundbidrag till:

  • ungdomsföreningar
  • etniska föreningar
  • pensionärsföreningar
  • funktionshinderföreningar.

Om din förening är bidragsberättigad kan du söka grundbidrag för medlemmar i:

  • barn- och ungdomsverksamhet (6-20 år)
  • pensionärsverksamhet
  • funktionshinderverksamhet (från 6 år och uppåt)
  • etnisk verksamhet (från 6 år och uppåt).

När du kan söka

Du kan ansöka om grundbidrag till din förening senast en månad efter ett årsmöte. När du ansöker ska du redovisa föreningens årliga dokument (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse).

Så här söker du

För att kunna få aktivitetsstöd måste din förening vara bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad måste föreningen uppfylla flera olika kriterier. Du kan ta del av kriterierna i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Har din förening inte sökt bidrag tidigare? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen så får du mer information!

  • E-post: fritid@boras.se
  • Telefon: 033-35 70 00 (be om att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen)

Du ansöker om aktivitetsstöd åt din förening via vår e-tjänst Smartbook. För att kunna göra en ansökan måste föreningen vara bidragsberättigad, registrerad och godkänd som användare i Smartbook.

Ansökan om Smartbook för föreningar

Uppföljning och redovisning

Grundbidraget baseras på antal bidragsberättigade medlemmar från det senaste avslutade verksamhetsåret. Vi betalar ut bidraget i efterhand.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd för bidragsberättigade medlemmar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender