Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialt riktat stöd för föreningar

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. I områden som definieras som socialt utsatta har invånarna ofta olika förutsättningar när det gäller inkomster och vuxenstöd. Med riktade bidrag vill vi stödja föreningar i områden som räknas som socialt utsatta. Här kan du läsa mer om socialt riktat stöd.

Detta kan du söka för

Du kan söka bidrag åt din förening för extra kostnader som föreningen har utöver det som är normalt. Exempel på sådana kostnader kan vara:

  • information till medlemmar på ett annat språk
  • resor till matcher eller tävlingar
  • ledarutbildning för föräldrar
  • medel för att främja jämlika förhållanden.

Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.

Vem som kan söka

För att få socialt riktat stöd ska din förening ha godkänd verksamhet för barn och ungdomar, från 6 till 20 år, i de områden som definieras som socialt utsatta i Borås Stads välfärdsbokslut.

När du kan söka

  • Du ansöker åt din förening senast 15 november. Ansökan gäller för kommande verksamhetsår.
  • Du söker bidraget åt din förening för ett år i taget.
  • Lägsta belopp är 10 000 kronor och det högsta beloppet är 250 000 kronor.
  • Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om utbetalning av bidraget.

Så här söker du

För att kunna få socialt riktat stöd måste din förening vara en bidragsberättigad ungdomsförening. För att bli bidragsberättigad ungdomsförening måste föreningen uppfylla flera olika kriterier. Du kan ta del av kriterierna i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Har din förening inte sökt bidrag tidigare? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen så får du mer information!

  • E-post: fritid@boras.se
  • Telefon: 033-35 70 00 (be om att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen)

Du ansöker om stöd till sociala insatser åt din förening via vår e-tjänst Smartbook. För att kunna göra en ansökan måste föreningen vara bidragsberättigad, registrerad och godkänd som användare i Smartbook.

Ansökan om Smartbook för föreningar

Uppföljning och redovisning

Du ska redovisa din förenings kostnader senast 15 december för bidragsåret.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt riktat stöd för föreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender