Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bidrag till lokaler och anläggningar

Lokaler och anläggningar är viktiga förutsättningar för att föreningar ska kunna driva och utveckla sina verksamheter. Därför betalar vi ut olika sorters bidrag till kostnader för lokaler, anläggningar samt till ny-, till- och ombyggnationer. Här kan du läsa mer om lokal- och anläggningsbidrag.

Detta kan du söka för

Du kan ansöka om bidrag till din förening:

 • för hyrda lokaler
 • för samlingslokaler
 • till driftbidrag till egna lokaler
 • till driftbidrag till föreningsägda anläggningar
 • för ny- och ombyggnationer

Vem som kan söka

 • Din förening måste vara bidragsberättigad för att kunna få lokalbidrag.
 • Alla föreningar som får något bidrag från Borås Stad kan söka anläggningsbidrag.
 • Alla föreningar i Borås Stad kan ansöka om anläggningslån.

Villkoren för att få lokalbidrag ser olika ut beroende på vad din förenign söker bidrag till. Det är till exempel olika kriterier för att få bidrag till att hyra av lokal och för att få driftsstöd till egna lokaler. Du hittar detaljerad information om villkoren för de olika lokalbidragen i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

När du kan söka

 • Vi rekommenderar att du söker bidrag till lokalhyra eller driftsbidrag för egen lokal i samband med att din förening ska lämna in de årliga dokumenten till oss, alltså senast en månad efter din förenings årsmöte.
 • Du kan ansöka om stöd till samlingslokaler löpande under året.
 • Vi betalar ut stöd driftsbidrag för föreningsägda anläggningar automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om detta bidrag åt din förening. Har din förening utökat sin anläggning? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen!
 • Du ska söka anläggningsbidrag åt din förening senast två månader innan arbetet påbörjas.
 • Du kan söka anläggningslån åt din förening två gånger om året: 31 maj och 30 november. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om vilka föreningar som ska få anläggningslån.

Så här söker du

För att kunna få bidrag till lokaler och anläggningar måste din förening vara bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad ska föreningen uppfylla flera olika kriterier. Du kan ta del av kriterierna i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden (PDF) Pdf, 1.8 MB.

Har din förening inte sökt bidrag tidigare? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen så får du mer information!

 • E-post: fritid@boras.se
 • Telefon: 033-35 70 00 (be om att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen)

Du ansöker om bidrag till lokaler och anläggningar åt din förening via vår e-tjänst Smartbook. För att kunna göra en ansökan måste föreningen vara bidragsberättigad, registrerad och godkänd som användare i Smartbook.

Ansökan om Smartbook för föreningar

Uppföljning och redovisning

Uppföljning och redovisning av lokal- anläggningsbidrag varierar beroende på vilket bidrag eller lån din förening har fått

 • Bidrag för hyrda lokaler samt driftsbidrag för egen lokal baseras på antal redovisade bidragsberättigade medlemmar samt på aktiviteter från senast avslutade verksamhetsår. Vi betalar ut bidraget baserat på uppgifter bakåt i tiden. Därför gör vi ingen uppföljning eller redovisning i efterhand.
 • Vi betalar ut stöd till samlingslokaler efter att du lämnat in föreningens redovisning.
 • Vi följer upp driftsbidrag för föreningsägda anläggningar regelbundet.
 • Vi betalar ut anläggningsbidrag i efterhand. Du ska redovisa föreningens kostnader efter att åtgärden avslutats. Åtgärden ska vara avslutad senast två år efter det att din förening har fått bidraget.

Detaljerad information om anläggningslån finns i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bidrag till lokaler och anläggningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender