Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Verksamhetsstöd för föreningar

När en förening växer ökar kostnaderna för till exempel personal och administration. Därför betalar vi ut verksamhetsstöd till föreningar. Här kan du läsa mer om hur din förening kan söka verksamhetsstöd.

Detta kan du söka för

Vi betalar ut verksamhetsstöd baserat på:

  • antal medlemmar (6-20 år, för funktionshinderföreningar gäller 6 år och uppåt)
  • antal aktiviteter per år.

Vem som kan söka

För att få verksamhetsstöd ska din förening ha en godkänd barn och ungdomsverksamhet, enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens kriterier. Vi betalar även ut stöd till funktionshinderföreningar.

När du kan söka

Du behöver inte ansöka om verksamhetsstöd till din förening, utan det betalas ut automatiskt. Bidraget kan betalas ut vid flera tillfällen under året.

Så här söker du

För att kunna få verksamhetsbidrag måste din förening vara bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad måste föreningen uppfylla flera olika kriterier. Du kan ta del av kriterierna i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Har din förening inte sökt bidrag tidigare? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen så får du mer information!

  • E-post: fritid@boras.se
  • Telefon: 033-35 70 00 (be om att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen)

Du ansöker om verksamhetsstöd åt din förening via vår e-tjänst Smartbook. För att kunna göra en ansökan måste föreningen vara bidragsberättigad, registrerad och godkänd som användare i Smartbook.

Ansökan om Smartbook för föreningar

Uppföljning och redovisning

Vi betalar ut verksamhetsstöd utifrån redovisade aktiviteter och uppskattat medlemsantal.
Om medlemsantalet förändras kan vi justera bidragsnivån. Fritids- och folkhälsoförvaltningen följer upp verksamhetsstödet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Verksamhetsstöd för föreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender