Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd till sociala insatser för föreningar

Föreningar som utför sociala insatser för målgrupper som behöver extra stöd kan få bidrag. Vi betalar framförallt ut bidrag till arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Föreningarna som får stödet ska ha verksamheter som bidrar till ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika grupper. Här kan du läsa mer om stöd till sociala insatser.

Detta kan du söka för

Om din förening utför sociala insatser kan du söka bidrag för föreningens personal- och verksamhetskostnader, samt för lokalhyra.

Vem som kan söka

Du kan söka bidrag åt din förening om den har kamratstödjande verksamhet och utför socialt arbete. Verksamheten ska avlasta och utgöra ett komplement till individ- och familjeomsorgen samt till socialpsykiatrin. Din förening ska även uppfylla våra grundläggande krav på föreningar som får bidrag (gäller inte kravet på medlemsavgift).

När du kan söka

  • Du gör ansökan åt din förening för kommande år, senast den 30 september.
  • Föreningen söker bidrag för ett år i taget.
  • Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om utbetalning av bidraget.
  • Bidrag till Kvinno- och Tjejjouren baseras på beslut i Kommunstyrelsen.

Så här söker du

För att kunna få stöd till sociala insatser måste din förening vara bidragsberättigad och godkänd som social förening. För att bli bidragsberättigad som social förening ska föreningen uppfylla flera olika kriterier. Du kan ta del av kriterierna i dokumentet ”Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden”.

Bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Har din förening inte sökt bidrag tidigare? Kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen så får du mer information!

  • E-post: fritid@boras.se
  • Telefon: 033-35 70 00 (be om att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen)

Du ansöker om stöd till sociala insatser åt din förening via vår e-tjänst Smartbook. För att kunna göra en ansökan måste föreningen vara bidragsberättigad, registrerad och godkänd som användare i Smartbook.

Ansökan om Smartbook för föreningar

Uppföljning och redovisning

Du redovisar föreningens årliga dokument varje år (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse).

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd till sociala insatser för föreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender