Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshus AB, sammanträde 2022-01-17 14:00

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2022-01-17 Protokoll.pdf Pdf, 323 kB. 323 kB 2022-02-03 11.21

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2022-01-17 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-01-07 09.34
Borås Stadshus AB 2022-01-17 Handlingar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-01-12 08.25

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden 2022-01-17
  Dnr 2021-00050 1.1.3.1 Programområde 1
 3. Svar på Remiss: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
  Dnr 2021-00047 1.1.3.25 Programområde 1
 4. Svar på Remiss- Riktlinjer beställar -utförarmodellen
  Dnr 2021-00049 1.1.3.1 Programområde 1
 5. Förslag till koncernbidrag 2021
  Dnr 2021-00051 1.2.2.3 Programområde 1
Sessionsalar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-01] Borås Stadshus AB , sammanträde 2022-01-17 14:00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol