Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-20.pdf Pdf, 610.5 kB. 610.5 kB 2021-10-05 12.23
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-20 Bilagor.pdf Pdf, 157.7 kB. 157.7 kB 2021-10-05 12.23

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-09-20 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-09-10 13.09
Kommunstyrelsen 2021-09-20 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-09-10 13.10
Kommunstyrelsen 2021-09-20 Handlingar.pdf Pdf, 31 MB. 31 MB 2021-09-20 09.22

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00643 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00637 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-rådet och Centrala pensionärsrådet
  Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 5. Kc2 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022
  Dnr 2021-00672 1.1.2.0 Programområde 1
 6. Kc3 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022
  Dnr 2021-00673 1.1.1.0 Programområde 1
 7. Kc4 Delårsbokslut 2021, tertial 2, Kommunfullmäktige
  Dnr 2021-00666 1.2.4.1 Programområde 1
 8. Kc5 Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen
  Dnr 2021-00639 1.2.4.1 Programområde 1
 9. KU1 Välfärdsbokslutet 2020 - en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås
  Dnr 2021-00589 1.1.2.25 Programområde 4
 10. E1 Inhyrning av idrottshall, Sturehallen
  Dnr 2021-00669 2.6.4.0 Programområde 5
 11. E2 Anslagsframställan för Guttasjön, om- och tillbyggnad
  Dnr 2020-00374 2.6.1.1 Programområde 5
 12. E3 Reviderat samverkansavtal för gymnasieutbildning i Sjuhärad
  Dnr 2021-00551 3.5.1.0 Programområde 3
 13. SP1 Detaljplan för Centrum, Simonsland 11 (Viskastrandsgatan 3-5)
  Dnr 2021-00502 3.1.1.2 Programområde 4
 14. CKS1 Svar på motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Anders Alftberg (SD) och Leif Häggblom (SD): Ingen olycka framme
  Dnr 2019-00843 1.1.1.1 Programområde 1

Alternativt förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
CKS1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 57.2 kB. 57.2 kB 2021-09-20 13.46

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
210920 KU1 Protokollsanteckning V Välfärdsbokslutet 2020.docx Word, 42.8 kB. 42.8 kB 2021-09-20 13.36

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2021-09-13 Planera för nytt industriområde .pdf Pdf, 741.1 kB. 741.1 kB 2021-09-20 13.37
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-09-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol