Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-10-03 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-03.pdf Pdf, 677.7 kB. 677.7 kB 2022-10-10 13.45
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-03 Bilaga.pdf Pdf, 109.5 kB. 109.5 kB 2022-10-10 13.45

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-10-03 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-09-22 13.30
Kommunstyrelsen 2022-10-03 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-09-22 13.30
Kommunstyrelsen 2022-10-03 Handlingar.pdf Pdf, 73 MB. 73 MB 2022-09-22 13.30

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00697 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00696 1.1.2.25 1
 4. Kc1 Fullmakt för stadsjurister
  Dnr 2022-00536 1.3.1.4 Programområde 1
 5. Kc2 Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd
  Dnr 2022-00535 1.3.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån m.m
  Dnr 2022-00533 1.2.3.2 Programområde 1
 7. Kc4 Revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB
  Dnr 2022-00351 1.2.2.25 Programområde 1
 8. M1 Försäljning av ca 25 000 kvm av Viared 5:1, kvarteret Vindtrycket, utmed Segloravägen i Viared
  Dnr 2022-00603 3.1.2.2 Programområde 4
 9. E1 Anslagsframställan Kristinegränd vård- och omsorgsboende
  Dnr 2021-00960 2.6.1.1 Programområde 5
 10. E2 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  Dnr 2022-00689 3.7.2.25 Programområde 2
 11. E3 Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2023
  Dnr 2022-00600 3.3.3.0 Programområde 1
 12. SP1 Yttrande över planbesked för del av Norrmalm 1:1 och Blåvalen 10
  Dnr 2022-00531 3.1.1.1 Programområde 4
 13. SP2 Yttrande över planbesked för Norrmalm, kv. Marsken 1, 2, 3 och del av 10
  Dnr 2020-00147 3.1.1.2 Programområde 4
 14. SP3 Yttrande över planbesked för Norrmalm, Marsken 11
  Dnr 2022-00529 3.1.1.1 Programområde 4

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-10-03 Protokollsanteckning M+KD KC4 Revidering av ägardirektiv IBAB.docx Word, 38 kB. 38 kB 2022-10-03 13.49
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-10-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol