Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-04-03.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-04-11 10.55
Kommunstyrelsens protokoll 2023-04-03 Bilagor.pdf Pdf, 714.5 kB. 714.5 kB 2023-04-11 10.56

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-04-03 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 18.7 MB. 18.7 MB 2023-03-24 08.35
Kommunstyrelsen 2023-04-03 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2023-03-24 08.35
Kommunstyrelsen 2023-04-03 Handlingar.pdf Pdf, 35 MB. 35 MB 2023-03-29 10.38

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00155 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00210 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Avsägelse och fyllnadsval till Kollektivtrafikråd
  Dnr 2023-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på remiss av promemorian Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg
  Dnr 2023-00063 1.1.2.25 Programområde 1
 6. Kc3 Årsrapport 2022 från Borås Stadshus AB
  Dnr 2023-00202 1.2.3.0 Programområde 1
 7. Kc4 Reglemente för kommunalt bidrag till nybyggnad och iståndsättning samt underhåll av enskilda vägar
  Dnr 2022-00269 1.2.2.2 Programområde 4
 8. Kc5 Inrättande av kommunalt uppdrag i föreningen Sveriges Ekokommuner
  Dnr 2023-00283 1.1.1.3 Programområde 1
 9. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2023
  Dnr 2023-00205 2.9.1.1 Programområde 1
 10. K2 Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2023
  Dnr 2023-00206 2.9.1.1 Programområde 1
 11. KU1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Motion: Handlingsplan mot skolsegregationen
  Dnr 2022-00304 1.1.1.1 Programområde 3
 12. KU2 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022
  Dnr 2022-00190 3.7.2.25 Programområde 2
 13. KU3 Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
  Dnr 2022-00667 1.4.2.0 Programområde 2
 14. KU4 Äldreombudets rapport 2022
  Dnr 2023-00071 3.7.1.0 Programområde 2
 15. KU5 Elevombudets rapport 2022
  Dnr 2023-00070 3.5.1.0 Programområde 3
 16. M1 Förvärv av fastigheten Tummarp 1:37 vid Häglaredsvägen/Boråsvägen i Dalsjöfors
  Dnr 2023-00167 3.1.2.1 Programområde 4
 17. E1 Villkorsändring Simonsland Proteko
  Dnr 2023-00109 2.6.1.2 Programområde 3
 18. E2 Granskning av Borås Stads hantering av moms
  Dnr 2023-00088 1.2.3.3 Programområde 1
 19. E3 Årsredovisning 2022 för Sjuhärads samordningsförbund
  Dnr 2023-00173 1.1.2.25 Programområde 1
 20. E4 Framtagning av regelverk och informationsmaterial avseende intraprenader (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00188 1.2.1.0 Programområde 1
 21. SP1 Borås Stads Miljöprogram
  Dnr 2022-00470 3.2.1.0 Programområde 2
 22. SP2 Utbildning för kollektivtrafikråd om kollektivtrafik
  Dnr 2023-00165 3.3.4.0 Programområde 4
 23. SP3 Svar på motion av Hans Gustafsson (KD): Motion: Det mullrar i oasen
  Dnr 2022-00310 1.1.1.1 Programområde 4
 24. SP4 Svar på motion av Anne Rapinoja (V): Motion: Stadsodlingar är mötesplatser
  Dnr 2022-00560 1.1.1.1 Programområde 4
 25. SP5 Svar på initiativärende: Vad händer med vattenverket?
  Dnr 2023-00242 3.3.2.2 Programområde 1
 26. SP6 Begäran om statligt stöd för undersökning av PFAS i Viskan
  Dnr 2023-00289 3.1.2.0 Programområde 2
 27. CKS1 Svar på motion av Olle Engström (SD): Utveckla stödet för anhöriga till kriminella
  Dnr 2022-00216 1.1.1.1 Programområde 2
 28. Ki1 Svar på motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): Avsluta medlemskap i FairTrade
  Dnr 2022-00573 1.1.1.1 Programområde 2

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS230403 KU1 Protokollsanteckning V Handlingsplan mot skolsegregation.docx Word, 49.5 kB. 49.5 kB 2023-04-03 13.32
KS230403 SP4 Protokollsanteckning V Stadsodlingar är mötesplatser.docx Word, 49.8 kB. 49.8 kB 2023-04-03 13.32

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-03-31 KS Initiativ - Möjliggör folktandvård i Sandared.docx Word, 31.2 kB. 31.2 kB 2023-04-03 13.34
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-04-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol