Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-09-25.pdf Pdf, 630.6 kB. 630.6 kB 2023-09-27 15.01

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-09-25 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-09-15 09.16
Kommunstyrelsen 2023-09-25 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-09-15 09.16
Kommunstyrelsen 2023-09-25 Handlingar.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2023-09-20 10.16

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00643 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00642 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2022
  Dnr 2023-00404 1.2.3.3 Programområde 1
 5. Kc2 Delårsbokslut 2023, tertial 2, Kommunfullmäktige
  Dnr 2023-00629 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Tertialrapport 2 2023 Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00648 1.2.4.1 Programområde 1
 7. S1 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB
  Dnr 2023-00591 1.1.1.3 Programområde 1
 8. E1 Årsredovisningen 2022 för Stiftelsen LL Frimans Donation
  Dnr 2023-00630 1.2.4.1 Programområde 1
 9. E2 Utökat uppdrag Borås kommuns Parkerings AB
  Dnr 2023-00236 1.2.4.0 Programområde 1
 10. KU1 Svar på initiativärende: Följ upp Tillitsresan
  Dnr 2023-00161 1.1.2.25 Programområde 1
 11. M1 Försäljning av ca 13 412 kvm av fastigheterna Torpa-Sjöbo 2:2 och Torpa-Sjöbo 2:81, kvarteret Åre, Nordskogen
  Dnr 2023-00645 3.1.2.2 Programområde 4
 12. M2 Försäljning av 43 555 kvm av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra
  Dnr 2023-00631 3.1.2.2 Programområde 4
 13. M3 Försäljning av del av fastigheterna Hulta 4:1 och Hulta 4:2, Fastighetsbolaget Hulta Ängar i Borås AB, Storegårdsgatan
  Dnr 2020-00846 3.1.2.2 Programområde 4
 14. M4 Omreglering av tomträttsavgäld för Armringen 2 med flera
  Dnr 2023-00668 3.1.2.6 Programområde 4
 15. M5 Försäljningspriser för tomträttsfastigheter/småhus för år 2024
  Dnr 2023-00667 3.1.2.6 Programområde 4
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-09-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol