Meny

Meny

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig med betydande funktionsnedsättning som vill resa mellan kommuner i Sverige. Ditt syfte med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Enligt lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735 länk till annan webbplatsska kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

I första hand beviljas tillstånd för resa med allmänna kommunikationer, buss, tåg eller flyg, tillsammans med ledsagare, eventuellt kompletterat med anslutningsresor med personbil eller färdtjänstbuss på avrese- och ankomstorten.

I normalfallet sker ansökan om riksfärdtjänst för varje enskild resa. Tillstånd kan beviljas generellt för ett visst antal resor eller inom en viss tid till en ort som besöks ofta.

Hur får jag riksfärdtjänst?

För att kunna beställa en resa måste du ha ett beslut om riksfärdtjänst. Ansökan görs senast två veckor före avresan.

Om du beviljas riksfärdtjänst är det du själv som bokar resan. Detta gör du på telefon 033-35 50 90 vardagar kl. 08.00-14.00.

I samband med storhelger gäller speciella regler för ansökan och beställning av resa med riksfärdtjänst.

Mer information om riksfärdtjänst

Nu är det dags att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst inför julen, läs mer på sidan Färdtjänstresor under jul och nyårshelgen.öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-11-07 15.53

Ändrad av:

Dela sidan: Riksfärdtjänst

g q n C