Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig med betydande funktionsnedsättning som vill resa mellan kommuner i Sverige. Ditt syfte med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Vem får riksfärdtjänst?

Enligt lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterska kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

I första hand beviljas tillstånd för resa med allmänna kommunikationer, buss, tåg eller flyg, tillsammans med ledsagare, eventuellt kompletterat med anslutningsresor med personbil eller färdtjänstbuss på avrese- och ankomstorten.

Hur söker man riksfärdtjänst?

För att kunna beställa en resa måste du ha ett beslut om riksfärdtjänst. Ansökan görs senast två veckor före avresan. I normalfallet sker ansökan om riksfärdtjänst för varje enskild resa.

Beställning och avbeställning av riksfärdtjänst

Om du beviljas riksfärdtjänst är det du själv som bokar resan. Detta gör du på telefon 033-35 50 90 vardagar kl. 08.00-14.00. Inför jul och nyår gäller särskilda regler för bokning och ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst. Mer information om vad som gäller för kommande jul och nyår kommer på boras.se och som brevutskick till dig som har färdtjänst.

Egenavgift vid riksfärdtjänstresa

Egenavgifterna är bestämd av regeringen och ska motsvara normala kostnader för allmänna kommunikationer, oavsett vilket färdsätt du beviljas. En gång per månad får du en faktura på föregående månads egenavgifter för färdtjänst- och riksfärdtjänst. Av miljöskäl skickar vi inte med någon specifikation av dina resor. Vill du ha en specifikation går det bra att kontakta fakturaansvarig på persontransportavdelningen, telefon: 033-35 74 84

Om du vill ha fakturan på autogiro kan du anmäla det via denna blankettlänk till annan webbplats , eller kontakta oss så skickar vi en blankett till dig. Frågor om autogiro besvaras av Borås Stads Redovisningsservice, telefon: 033-35 72 21 eller 033-35 71 16.

Mer information om riksfärdtjänst

Senast ändrad: 2020-01-20 13.47

Ändrad av:

Dela sidan: Riksfärdtjänst

g q n C