Meny

Meny

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig med betydande funktionsnedsättning som vill resa mellan kommuner i Sverige. Ditt syfte med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Vem får riksfärdtjänst?

Enligt lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterska kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

I första hand beviljas tillstånd för resa med allmänna kommunikationer, buss, tåg eller flyg, tillsammans med ledsagare, eventuellt kompletterat med anslutningsresor med personbil eller färdtjänstbuss på avrese- och ankomstorten.

Hur söker man riksfärdtjänst?

För att kunna beställa en resa måste du ha ett beslut om riksfärdtjänst. Ansökan görs senast två veckor före avresan. I normalfallet sker ansökan om riksfärdtjänst för varje enskild resa. I samband med storhelger gäller speciella regler för ansökan och beställning av resa med riksfärdtjänst.

Beställning och avbeställning av riksfärdtjänst

Om du beviljas riksfärdtjänst är det du själv som bokar resan. Detta gör du på telefon 033-35 50 90 vardagar kl. 08.00-14.00. I samband med storhelger gäller speciella regler för ansökan och beställning av resa med riksfärdtjänst.

Mer information om riksfärdtjänst

Senast ändrad: 2019-06-10 12.09

Ändrad av:

Dela sidan: Riksfärdtjänst

g q n C